تخفیف ویژه!
کد شناسه :22504

تاريخ بيهقي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضيحات كتاب تاريخ بيهقي - موضوع اصلي اين كتاب تاريخ سلطنت ( مسعودبن محمود ) است ولي در مطاوي آن اطلاعات بسيار مفيد راجع به موضوعات ديگر تاريخي مندرج است و چندين شعبه مهم تاريخ از اين كتاب استفاده مي كنند، از قبيل تاريخ غزنويان پيش از مسعود، تاريخ سامانيان، سلجوقيان، صفاريان و غير هم و همچنين اطلاعات گرانبهايي مربوط به تاريخ ادبيات به دست مي دهد، از قبيل ذكر شعرا و اشعاري كه مدرك ما در آن باب منحصر به اين كتاب است.
قدر مسلم آن است كه كتاب ( بيهقي ) بهترين و كامل ترين سند تاريخ زمان مسعود است. در هيچ يك از مدارك تاريخ غزنويه از قبيل عتبي و گرديزي و طبقات ناصري اين قدر اطلاعات مفيد و مناظر زنده از زندگاني فردي و اجتماعي آن عصر به دست نمي آيد و به همين جهت بيهقي يكي از بهترين مآخذ براي تصحيح اغلاط مورخين بعد محسوب مي شود و…
( فروشگاه اينترنتي آثار بوك )
چكيده كتاب تاريخ بيهقي : موضوع اصلي اين كتاب، تاريخ سلطنت ( مسعودبن محمود ) بوده كه اطلاعات گران بهايي مربوط به تاريخ ادبيات ، تاريخ سامانيان، سلجوقيان، صفاريان و... به دست مي دهد.