تخفیف ویژه!
کد شناسه :77346

حالا ديگر بخواب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب حالا ديگر بخواب : بخشي از كتاب- پارك اقاقيا. اين بار دوم بود كه در يك هفته رفتم آنجا. سرم را انداختم پايين و ناگهان سر از آنجا درآوردم و چرايش را هم خودم نمي دانستم. انگار دور و برش چيزي آشنا وجود داشت، يا انگار كه من قبلا آنجا بودم! يا قلا توي خواب ديدم. يك نيمكت پيدا كردم و بدون آنكه تكيه بدهم، روي لبه اش نشستم و...