حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :10923

مهاتما گاندی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

مهانداس کارمچاند گاندی که پیروانش او را مهاتما(روح بزرگ) می نامیدند،رهبر جنبش استقلال طلبانه هندوستان بود که پایداری و مبارزه بونخشونت برای برقراری عدالت را به عنوان شیوه ای برای مبارزه برگزید و بدین گونه سر مشق بسیاری از جنبشهای صلح طلبانه و آزادی خواهانه قرار گرفت. اما گاندی بسیار فراتر از این توصیف هاست. او نمادی قدیس گونه از آرزوها و امیدهای مردم هند و در عین حال انسانی معمولی بود که مطالعه زندگی و فعالیتهایش همچنان جذاب و یگانه است .