تخفیف ویژه!
کد شناسه :77133

علم در خدمت محيط زيست- تغييرات اقليمي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب علم در خدمت محيط زيست- تغييرات اقليمي : در اين مجموعه با فعاليت هاي دانشمندان در حوزه هاي گوناگون حفاظت محيط زيست آشنا مي شويم. مشكلاتي مانند بحران انرژي، تغييرات اقليمي، انقراض جانوران و فاجعه هاي طبيعي. اقليم كره زمين دارد دگرگون مي شود. بسيار چيزها در اين سياره دارند تغيير مي كنند و....