تخفیف ویژه!
کد شناسه :77044

قصه هاي تصويري از سياست نامه 4- مامور مخصوص خليفه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قصه هاي تصويري از سياست نامه 4- مامور مخصوص خليفه : بخشي از كتاب- روزي بود و روزگاري. شهر بغداد اميري داشت به نام راشد. او يكي از اميران بزرگ شهر بود. روزي از روزها او شش صد دينار از يك بازرگان قرض گرفت و به او گفت: ببين سلمان خان! سه ماه بعد، پول تو را پس مي دهم. البته نوشته اي هم به تو مي دهم كه در آن موقع هفت صد دينار به تو بدهم و...