تخفیف ویژه!
کد شناسه :77042

قصه هاي تصويري از سياست نامه 2- خاله اناري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قصه هاي تصويري از سياست نامه 2- خاله اناري : بخشي از كتاب- روزي بود و روزگاري. پادشاهي بود به نام انوشيروان. شاه، سپهسالاري داشت كه او را حاكم آذربايجان كرده بود. در تمام مملكت، او از همه قدرتمندتر و ثروتمندتر بود. مال و سپاه و خدمتكار و آب و ملكش بي حد و اندازه بود. طوري كه همه به او مي گفتند: سپهسالارخان و...