تخفیف ویژه!
کد شناسه :77023

در جست و جوي معناي زندگي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب در جست و جوي معناي زندگي : زندگي برداشتي است از بودن ما؛ بودني تنيده در اين (چند دهه ي زيستي سريع تمام شونده). فرصتي كوتاه به عنوان انسان داريم. فاصله تولد تا مرگ را مي پيماييم و هر لحظه كه مي گذرد به نيستي نزديك تر مي شويم، ولي آيا هستي خود را به تمامي زندگي مي كنيم؟! گاهي هذيان ها و ناراستي هايي را كه به ما آموخته اند، به جاي معناي زندگي درنظر مي گيريم و...