تخفیف ویژه!
کد شناسه :76982

ديوانسالاري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ديوانسالاري : گسترش و قدرت فزاينده ديوانسالاري يك از پديده هايي است كه در زمان ما مورد توجه بسيار و بحث مفصل قرار گرفته است. با اين همه هنوز نه تعريف روشني از آن در دست است و نه به درستي تجزيه و تحليل شده است. اهميت آن از اينجا ناشي مي شود كه تا به امروز دولت مدني را سراغ نداريم كه تاسيس اش با تاسيس يك نظام اداري متمركز و گسترده همره نبوده باشد و...