تخفیف ویژه!
کد شناسه :76929

پان ترکیسم و ایران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب پان ترکیسم و ایران : هویت ایرانی پدیده ای کهن و دیرپاست. دگرگونی هایی اساسی که تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین در طول چند هزار سال شاهد آن بوده و به ویژه در این بی شمار تغییرها و تبدیل ها، ماندگاری جوهره ای از این ماهیت که هر بار، در پی پشت شرگذاشتن طوفانی، به ارائه تعریفی جدید از خود موفق بوده خود گواهی است بر این دیرپایی و قدمت و...