تخفیف ویژه!
کد شناسه :76901

ايل قشقايي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ايل قشقايي : اندك زماني بعد از شروع جنگ اول جهاني در تابستان 1914، با توسعه دامنه رويارويي نظامي نيروهاي متفق- روس و انگليس و فرانسه...- از يك سو و قدرت هاي مركز-آلمان و اطريش و عثماني...- از سوي ديگر، بخش هاي وسيعي از ايران بي طرف نيز به صحنه جنگ و جدل تبديل شد و...