تخفیف ویژه!
کد شناسه :76865

شعر مدرن قرن بيستم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب شعر مدرن قرن بيستم : بخشي از كتاب- شعر ذهن و انديشه در كش و قوس يافتن چيزي كه- كفايت كند و بس باشد، هميشه هم ناچار نبوده كه بيايد- درگذشته عرصه باز بود و شاعران- مكتوب مي گشودند و مي خواندند- اينك اما صحنه ي نمايش را راي و آئين ديگر است- چيدمان ديگرگونه گشته است و گذشته را باز نتوان آورد و...