تخفیف ویژه!
کد شناسه :76838

سه دختر حوا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب سه دختر حوا : بخشی از کتاب- وقتی که فهمید می تواند یک نفر را بکشد روزی معمولی از روزهای پاییزی استانبول بود. این داستان در یکی از شب های آرام و ساکت شروع شد که چندان تفاوتی با شب های دیگر نداشت. او سوار بر قایق هایی که چندان قرص و محکم نیستند و حتی آرام ترین و صبورترین زن ها را هم به زانو درمی آورند دل به طوفان زد و تجربه کسب کرد و...