تخفیف ویژه!
کد شناسه :76656

همه با هوشند اگر...

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب همه با هوشند اگر... : بخشي از كتاب- بعد از سي سال هنوز جزئيات چهره اش يادم هست. علي محمدي؛ معلم كلاس دوم ايمان؛ دبستان شيخ صدوق، در منطقه اي محروم از حومه ورامين. عاشق بود و عاشقش بوديم. درس مي خوانديم كه خوشحالش كنيم! نه معلم نونه شد و نه هيچگاه امتيازي گرفت. فقط معلم بود؛ خبر كوتاه بود و...