تخفیف ویژه!
کد شناسه :76655

وقتي بميري چه كسي برايت گريه مي كند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب وقتي بميري چه كسي برايت گريه مي كند : وقتي خواندن اين كتاب را شروع مي كني محترمانه از تو مي پرسم: وقتي بميري چه كسي برايت گريه مي كند؟ وقتي از اين سياره رفتي، چه تعداد از مردم را تحت تاثير قرار داده اي؟ من از زندگي درس گرفتم كه اگر در زندگي اقدام نكني، زندگي عادت دارد كه براي تو اقدام كند و...