حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :10763

درمان اختلالات ریاضی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب درمان اختلالات ریاضی : تعداد زیادی از دانش آموزان مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، در یادگیری دروس ریاضی دچار مشکل هستند و با این که به اندازه ی دانش آموزان همسان خود تلاش می کنند، پیشرفت مورد انتظار را ندارند... در این کتاب، مفاهیم بنیادی مربوط به ریاضی از سال های اول زندگی معرفی شده و چنان چه دانش آموزی در هرکدام از آن مفاهیم دچار مشکل باشد، برنامه بازپروری نیز ارائه شده است و...