حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :76492

ارتباط کلامی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب ارتباط کلامی : در زندگی انسانی هیچ رفتار ارتباطی به اندازه ارتباط کلامی وسعت و تاثیر ندارد و هیچ پدیده ارتباطی این قدر با زندگی انسان عجین نیست. روان شناسان در این مورد اتفاق نظر دارند که از راه زبان، انسان تحول اساسی پیدا می کند. بعضی از اهل منطق و معرفت شناسان و صاحب نظران فراتر می روند و...