حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :76434

نظریه سیستم های اجتماعی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب نظریه سیستم های اجتماعی : پس از آشکار شدن جای خالی پژوهش هنر از یک منظر اجتماعی، سنت مارکسیستی در اوایل سده بیستم برای نخستین بار به موضوع مناسبت میان هنر و جامعه پرداخت. سپس، در تاریخ اجتماعی هنر، پرسش از جایگاه هنر در جامعه مطرح شد، و از آن پس، با درنظر گرفتن هنر به سان جامعه‌ای خرد، توجه اندیشمندان به کنش‌های متقابل کنشگران معطوف شد و...