تخفیف ویژه!
کد شناسه :76250

چهار اصل مهم در مديريت مراكز تجاري آسيايي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب چهار اصل مهم در مديريت مراكز تجاري آسيايي : يك مركز خريد دربرگيرنده ي مقياسي بزرگ از سرمايه گذاري از لحاظ هزينه هاي مالي، مدت زمان ساخت پروژه و تيم هاي مختلف دخيل در پروژه است و به جامعه در منطقه ي تجاري خود خدمت مي كند و هدف اصلي آن به حداكثر رساندن كيفيت زندگي از طريق استفاده ي بهينه از زمين و رسيدن به نرخ مطلوب بازدهي سرمايه گذاري براي صاحبان سرمايه است و...