تخفیف ویژه!
کد شناسه :76197

کارت ارزش ها

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کارت ارزش‌ها : ارزش به معنای کیفیتی است که فرد همواره می‌خواهد در طول زندگی تجربه کند. کارت ارزش‌ها به منزله قطب‌نمای زندگی، حاوی مفاهیم ارزشی و تعاریف آن‌هاست. این مجموعه از 39 کارت ارزش و 11 کارت دستورالعمل تشکیل شده است که به کمک آن می‌توان جهت‌دهی شیوه مداخله را اجرا کرد. کارت ارزش‌ها به معنای قطب‌نمای زندگی است و...