تخفیف ویژه!
کد شناسه :2584

سراي سكوت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

متون عرفاني فارسي، سرشارند از جملاتي كه جان را سيراب مي سازند، عقل را خرسند ميدارند و روان را آرامش مي بخشند، جملاتي كه در عين كوتاهي ، زيبايي زبان و ژرفاي انديشه را ،يك جا ، در خود جمع دارند. سراي سكوت كه نام خود را وامدار يكي از ژرف ترين سخنان عارف نامدار ايراني ، بايزيد بسطامي است. سيصدو پنجاه و هفت جمله درخشان ، عميق و زيبااز عارفان مسلمان را به خواننده ارجمند تقديم مي كند. همه اين پيامهاي عارفانه را تذكره الاوليا شاهكار جاودانه عطار نيشابوري انتخاب شده اند. پيامهاي سراي سكوت ، انقدر دلنشين هوش ربا و آموزنده اند كه جان شما را از روشني، آرامش و انديشه سرشار خواهند كرد وبارها ديدگاتان را از اشك شوق و شادي مالامال خواهند ساخت .