تخفیف ویژه!
کد شناسه :76162

آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی : علم فرق و مذاهب یکی از دانش‌های دیرین و دیرپای اسلامی است که از همان سده‌های نخستین اسلامی پاگرفته و همچنان مورد توجه اندیشمندان اسلامی است. یکی از عوامل پویایی و پایندگی این علم، پیوند نزدیک آن با حیات دینی و فرهنگی جامعه‌اسلامی است. هرچند آثار به جای مانده نشان می‌دهد که همواره نوعی تعصب و روحیه تقابل بر این علم سایه انداخته و...