تخفیف ویژه!
کد شناسه :76158

تحرير اصول الفقه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تحرير اصول الفقه : اين كتاب از همان ابتدا با استقبال حوزويان مواجه شد و بالطبع بعضي از كتاب‌هاي قبلي از رونق افتاد و طلاب علوم ديني در مقطع پيش از مسائل، به تحصيل اين كتاب ارزشمند روي آوردند. الاحق كتاب اصول فقه حلقه مفقوده‌اي بود كه زمان حاضر ضرورت طبع و نشر آن را ايجاب مي‌كرد و اين كتاب نه تنها براي تدريس در دانشگاه‌ها، بلكه مناسب‌ترين كتاب براي تدريس در حوزه‌ها بود و...