تخفیف ویژه!
کد شناسه :75967

روزنامه خاطرات ناصرالدين شاه قاجار-ربيع الاول 1310 تا جمادالاول 1312

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب روزنامه خاطرات ناصرالدين شاه قاجار-ربيع الاول 1310 تا جمادالاول 1312 : سنت نگارش روزنامه خاطرات، خصوصا به سبك و سياق امروزي آن، در طي دو قرن اخير و ابتدا از طريق آشنايي رجال كشور با فرهنگ اروپايي به ايران راه يافته است. تعداد قابل‌توجهي از رجال دوره قاجاريه، وقايع روزانه خود را در قالب روزنامه خاطرات و يا كتاب خاطرات به رشته تحرير درآوردند. با استناد به شواهد تاريخي، ناصرالدين‌شاه قاجار از اوايل دوران سلطنت خود شروع به ثبت و ضبط وقايع روزانه خود نموده است و...