تخفیف ویژه!
کد شناسه :2585

شوهر كمونيست من

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

شوهر كمونيست من ،كه بالاترين شمارگان فروش كتابرا كسب كرده، اثري بسيار سياسي است. راث در اين اثر رخدادا فاشيستي تصفيه بزرگ كميته فعاليتهاي ضدآمريكايي كنگره آمريكا را در نيمه قرن بيستم مطرح مي كند و نشان مي دهد كه چگونه اخلاق مداري هاي محافظه كارانه در آن حركت فاشيستي كه به رهبري كساني مانند جو مك كارتي و ريچارد نيكسون انجام شد، بهانه اي بر سركوبگري گسترده اي با كمونيسم و عناصر نفوذي آن در ميان محافل روشنفكري و هنري آمريكا شد. تزلزل و هراسي كه البته براي انواع قربانيان تصفيه هاي كور و انتقام جويانه و اغلب فرصت طلبانه قابل لمس تر است .