تخفیف ویژه!
کد شناسه :75915

جايگاه ديالكتيك هگل در تاريخ ديالكتيك جديد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب جايگاه ديالكتيك هگل در تاريخ ديالكتيك جديد : پس از آن‌كه انسان‌ها طي حدودا چهل هزار سال بعد از گذراندن دوران بازيگر و سپس توليدگر از وضع انسان جاهل به درآمدند و وارد دوران انسان خردورز شدند به همراه فعاليت‌ها و اشتغالات‌جمعي و ارتباطي مادي و معنوي خود ذهن خوشي را متوجه شناخت هستي و شناخت اين شناخت نمودند و...