تخفیف ویژه!
کد شناسه :75855

معجزه ي خواب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب معجزه ي خواب : خواب در همهي گونه هاي جانداران از حشرات گرفته تا پستانداران ديده مي شود. در انسان نيز خواب تقريبا يك سوم از زندگي را درمي گيرد، بخش مهمي از زندگي او محسوب مي شود و كاركردهاي مهمي برعهده دارد. تاثير دقيق خواب هنوز ناشناخته است، اما به نظر مي رسد كه خواب در تنظيم درجه حرارت بدن و ذخيره ي انرژي اهميت حياتي دارد و...