تخفیف ویژه!
کد شناسه :75797

مهارت هاي زندگي نوجوانان(مديريت خشم) كتاب كار

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مهارت هاي زندگي نوجوانان(مديريت خشم) كتاب كار : اين كتاب كار به منظور كمك به دانش آموزان براي فهم اين مطلب طراحي شده است كه خشم طبيعي است و در صورت مديريت صحيح مي تواند مفيد هم باشد و اين كه خشم مهارنشده مي تواند به خود فرد و ديگران آسيب برساند و در آخر به شناسايي محرك ها و سبك شخصي مديريت خشم و يادگيري شيوه هايي براي مديريت خشم كمك مي كند و...