تخفیف ویژه!
کد شناسه :75679

طنز-مشق خيس

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب طنز-مشق خيس : بخشي از كتاب- هميشه زنگ انشا كه مي شد، با ديدن موضوع هاي فرامريخي، سلام و صلوات ما بود كه نثار جد و آباء دبير ادبياتمان مي شد، مخصوصا عمش. آخر يكي نبود بگويد تو خودت از جنگ جهاني اول چه چيزي مي داني كه از دلايل وقوع آن براي ما موضوع انشا طرح مي كني. باز جنگ جهاني دوم بود يك چيزي، شايد مي شد از زير زبان پدربزرگ يا مادربزرگ چيزي بيرون كشيدو...