تخفیف ویژه!
کد شناسه :10521

گیله مرد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب گیله مرد : بخشی از کتاب-با دو دستش صورتش را پوشانده بود و در اتاق کوچکش، در اتاق گرم و مطبوعی که پرده های کلفت و خوش رنگ آن را از دنیای خارج جدا کرده بود، راه می رفت. بیرون سرد بود و برف می آمد. بوران غوغایی راه انداخته بود. اما پرده ها و در و پیکر محکم نمی گذاشت که سرما به دورن اتاق نفوذ کند و...