تخفیف ویژه!
کد شناسه :10521

گيله مرد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب گيله مرد : بخشي از كتاب-با دو دستش صورتش را پوشانده بود و در اتاق كوچكش، در اتاق گرم و مطبوعي كه پرده هاي كلفت و خوش رنگ آن را از دنياي خارج جدا كرده بود، راه مي رفت. بيرون سرد بود و برف مي آمد. بوران غوغايي راه انداخته بود. اما پرده ها و در و پيكر محكم نمي گذاشت كه سرما به دورن اتاق نفوذ كند و...