تخفیف ویژه!
کد شناسه :10518

چشمهايش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب چشمهايش : بخشي از كتاب- شهر تهران خفقان گرفته بود، هيچ كس نفسش درنمي آمد؛ همه از هم مي ترسيدند، خانواده ها از كسانشان مي ترسيدند، بچه ها از معلمين شان، معلمين از فراش ها، و فراش ها از سلماني و دلاك؛ همه از خودشان مي ترسيدند، از سايه شان باك داشتند. همه جا، در خانه، در اداره، در مسجد، پشت ترازو، در مدرسه و در دانشگاه و در حمام مامورين اگاهي را در پي خودشان مي دانستند و...