تخفیف ویژه!
کد شناسه :75072

همچون يك داستان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب همچون يك داستان : بخشي از كتاب- فعل خواندن، امر و نهي را برنمي تابد، پشتيبان امر و نهي نيست و اين خودداري را با افعال ديگري مانند دوست داشتن... رويا داشتن... رويا ديدن... تقسيم مي كند. البته، مي شود امتحان كرد: دوستم بدار!، رويا ببين!، بخوان! بخوان، اما اين ها را بخوان، زود باش، من به تو امر مي كنم بخواني و...