حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :22293

بسوی کامیابی(3)دیدار با سرنوشت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب بسوی کامیابی(3)دیدار با سرنوشت : این کتاب سومین بخش از سری کتابهای به سوی کامیابی است. اگر دو کتاب قبلی را با دقت مطالعه کرده اید به شما تبریک می گویم، زیرا مطمئنم که تاثیری مثبت در روحیه و رفتارتان داشته است، ممکن است شخصیت و هویتتان با مطالعه آن دو کتاب، به کلی تغییر کرده باشد و یا به موفقیت های چشمگیری در زمینه های شغلی، اجتماعی، عاطفی، مالی، جسمی، روحی و معنوی رسیده باشید. خواه کتابهای قبلی را خوانده خواه نخوانده باشید در هر حال پاسخ خود را در این کتاب خواهید یافت و...