تخفیف ویژه!
کد شناسه :22293

بسوي كاميابي(3)ديدار با سرنوشت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بسوي كاميابي(3)ديدار با سرنوشت : اين كتاب سومين بخش از سري كتابهاي به سوي كاميابي است. اگر دو كتاب قبلي را با دقت مطالعه كرده ايد به شما تبريك مي گويم، زيرا مطمئنم كه تاثيري مثبت در روحيه و رفتارتان داشته است، ممكن است شخصيت و هويتتان با مطالعه آن دو كتاب، به كلي تغيير كرده باشد و يا به موفقيت هاي چشمگيري در زمينه هاي شغلي، اجتماعي، عاطفي، مالي، جسمي، روحي و معنوي رسيده باشيد. خواه كتابهاي قبلي را خوانده خواه نخوانده باشيد در هر حال پاسخ خود را در اين كتاب خواهيد يافت و...