تخفیف ویژه!
کد شناسه :74590

ساخت شکنی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب ساخت شکنی : در تحقیق حاضر نه برآنیم تا پست مدرن را تبارشناسی کنیم و بستر تکوین آن را توضیح دهیم و نه درصد یافتن سرچشمه‌های فکری متعدد پست مدرنیسم هستیم، بلکه تلاش می‌کنیم تا از روش‌های تحلیل آن برای نقد و ارزیابی فراروایت‌های توسعه سیاسی بهره گرفته و انگاره‌های نااندیشیده و مسلم گرفته شده را در این نظریات آشکار سازیم و...