تخفیف ویژه!
کد شناسه :74590

ساخت شكني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ساخت شكني : در تحقيق حاضر نه برآنيم تا پست مدرن را تبارشناسي كنيم و بستر تكوين آن را توضيح دهيم و نه درصد يافتن سرچشمه‌هاي فكري متعدد پست مدرنيسم هستيم، بلكه تلاش مي‌كنيم تا از روش‌هاي تحليل آن براي نقد و ارزيابي فراروايت‌هاي توسعه سياسي بهره گرفته و انگاره‌هاي ناانديشيده و مسلم گرفته شده را در اين نظريات آشكار سازيم و...