تخفیف ویژه!
کد شناسه :74541

هويت اجتماعي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب هويت اجتماعي : بيشتر اوقات بسياري از ما قادريم هويت معيني را بپذيريم. به‌نظر مي‌آيد ما مي‌دانيم كيستيم، درك عملي مناسبي از اينكه سايرين در زندگي‌هايمان كيستند، داريم، و آن‌ها به نظر مي‌آيند كه به همين شيوه با ما در ارتباطند. ولي موقعيت‌هايي وجود دارند كه هويت به يك مسئله تبديل مي‌شود. پس، ما كيستيم، يا چه‌كسي به نظر مي‌آييم باشيم، مي‌تواند بسيار مهم باشد و...