تخفیف ویژه!
کد شناسه :74052

داور و عدليه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب داور و عدليه : انقراض و فروپاشي سلسله قاجاريه و عزل سلطان احمد‌شاه حادثه‌اي است كه ريشه‌هاي آن را بايد در انقلاب روسيه و از بين رفتن رژيم سلطنتي تزار جستجو كرد. پس از انقلاب روسيه تمام مهاهدات و پيمان‌هاي روسيه و ايران باطل گرديد از جمله آن معاهدات پيمان ننگين تركمانچاي بود كه بموجب يكي از مواد آن خانواده رمانف كه سلطنت را در آن كشور برعهده داشت موظف بود از پادشاهي سلسله قاجاريه و فرزندان عباس ميرزا حمايت و جانبداري نمايد و...