تخفیف ویژه!
کد شناسه :74020

سال روياهاي خطرناك

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب سال روياهاي خطرناك : در زبان فارسي تعبير بي‌نظيري هست: (ور نم نهادن)، به معناي (كسي كشتن، پيكرش را دفن‌كردن، و آن‌گاه روي پيكرش گل كاشتن به قصد پنهان كردنش)، در سال 2011 شاهد (و درگير) سلسله‌اي از رويدادهاي تكان‌دهنده بوديم، از بهار عرب تا جنبش اشغال وال استريت، از شورش‌هاي بريتانيا تا جنون ايدوئولوژيكي بريويك در نروژ. 2011 سال روياهاي خطرناك بود، از هر سو: از يك سو روياهاي رهايي بخشي كه متعرضان را بسيج كردند، در خيابان‌هاي نيويورك، در ميدان تحرير، در لندن و آتن؛ و از سوي ديگر، روياهاي ويرانگر تيره و تاري كه بريويك و پوپوليست‌هاي نژادپرست را در سر‌تا‌سر اروپا به پيش راندند، از هلن تا مجارستان و...