تخفیف ویژه!
کد شناسه :73949

جامعه شناسي هنر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب جامعه شناسي هنر : اين كتاب دانشي ميان رشته اي است كه با تاريخ فرهنگي، زيباشناسي، تاريخ هنر، انسان شناسي، روان شناسي اجتماعي، جامعه شناسي انتقادي، جامعه شناسي پيمايشي،... مرزهاي مشترك و نامشخص دارد. اين كتاب، نخستين درس نامه جامعه شناسي هنر به زبان فارسي است كه دورنمايه آن را نه هنر و جامعه، نه هنر در جامعه، بلكه هنر به مثابه جامعه تشكيل مي دهد و...