تخفیف ویژه!
کد شناسه :73805

رساله كنتر پو آن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب رساله كنتر پو آن : در آغاز اين رساله فرض بر آن است كه شاگردان از قبل با آكوردشناسي و نيز قواعد هارموني آشنا هستند. به همين دليل، بدون مقدمه قبلي مطالعه كنترپوان دقيق را آغاز مي كنم. كنترپوان موردنظر ما سيستم تن ها و مدهايي نيست كه استادان قديم براساس آن ها آثار خود را مي نوشتند بلكه كنترپوان دقيق مدرن براساس سيستم تونال است و...