تخفیف ویژه!
کد شناسه :73743

تربيت ديني بر مبناي رويكرد هرمنوتيك

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب تربيت ديني بر مبناي رويكرد هرمنوتيك : اين كتاب مي‌كوشد با روشن كردن مواضع بنيادين فلسفي خويش و همچنين معرفي رويكرد جديد هرمنوتيكي نوانديشان ديني متأخر، به عنوان رويكردي پويا در تفسير ديني و در مواجهه با مسائل دنياي جديد ارائه‌ي طريق كند. طريقي كه به نظر مي‌رسد در حوزه‌ي تربيت ديني در ساحت نظر و هم عمل، طرز تلقي‌ها و روش‌هاي متفاوت و كارامدتري ارائه مي‌دهد. بنابراين مؤلفين كتاب حاضر بر اين باورند كه اين گونه تلاش ها هنوز در حوزه ي تربيت ديني كشورمان بسط و گسترش نظري پيدا نكرده و به تبع، اين نوشتار خالي از اشكال و ايراد نيست و ادعاي كمال ندارد. بنابراين از هرگونه نقد و گفتگو در باب مطرح شده استقبال مي‌كنند و معتقدند كه اين تلاش‌ها در گفتگو به پختگي مي‌رسد. همچنين اميدوارند كه ايده ها و آراء اين كتاب به دست اندركاران و صاحب‌نظران حوزه‌ي تعليم و تربيت به عنوان مخاطبان اين پژوهش، و نيز به نسل‌هاي نو در نظام تعليم و تربيت ايران ياري رساند و در اين راه شنيدن نظرات ديگران و نقد آن‌ها را بر خود مي‌پذيرند و...