تخفیف ویژه!
کد شناسه :73632

كودكي را مي زنند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب كودكي را مي زنند : صورت‌بندي مفهوم ناخودآگاه در روان‌كاوي، تحولي اساسي در فهم سوبژكتيويته پديد آورد. روان‌كاوي به‌ويژه پس از لكان، به رويدادي بنيادي در بطن انديشه غرب تبديل‌شده ، به‌گونه?اي كه فهم سير تكوين سوژه مدرن، مستلزم رجوع به آموز‌ه‌هاي فرويد است. روان‌كاوي از خلال مفهوم ناخودآگاه، آنچه را كه در سوژه همچون غيريتي بيروني به نظر مي‌رسد يه صورت امري دروني هويدا مي‌كند، و آنچه را درون سوژه فرض مي‌شود در بيرون بودگي‌اش نمايان مي‌كند و مويد آن است كه (من ديگري است). روان‌كاوي به‌منزله شيوه تفكري كه با گوش‌سپردن به سخن بيمار و به‌ويژه با تمركز بر روياها شكل گرفته، بستر مناسبي براي شناخت سوژه مدرن است...