تخفیف ویژه!
کد شناسه :73615

تعويذ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تعويذ : بخشي از كتاب: اين حكايتي خواهد شد خوفناك. داستاني پليسي، روايتي سياه و هراسناك. اما چنين به نظر نخواهد آمد. چنين به نظر نخواهد آمد، چرا‌كه من راوي آنم. منم آن‌كه سخن مي‌گويد، پس چنين به نظر نخواهد آمد. اما به واقع حكايتي است از جنايتي فجيع. من رفيق تمام مكزيكي‌ها هستم. مي‌توانم بگويم مادر شعر مكزيكم، اما بهتر است چيزي نگويم. تمامي شاعران را مي‌شناسم و شاعران هم همگي مرا مي‌شناسند. پس شايد هم بتوانم چنين بگويم. پس مي‌توانم ادعا كنم كه من مادر شعر مكزيكم و باد صباي نفريني قرن‌هاست كه مي‌وزد. اما بهتر است از اين‌هم چيزي نگويم. مثلا مي‌توانم بگويم آرتوريتوبلانو را زماني شناختم كه فقط هفده سالش بود، پسركي خجالتي كه نمايش‌نامه و شعر مي‌نوشت و آداب عرق‌خوري نمي‌دانست و...