تخفیف ویژه!
کد شناسه :73607

احساسات من-ترس نداره

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب احساسات من-ترس نداره : بخشي از كتاب: ديشب كوين و ريوي در خانه‌ي جك ماندند. آن‌ها خيلي ذوق‌زده بودند. يك‌دفعه صدايي از اتاق‌خواب جك شنيدند. كوين فكر مي‌كرد صداي نعره‌ي شير است. ولي ريوي خيال كرد نعره‌ي يك ببر است. آن‌ها آن‌قدر ترسيده بودند كه هركدام يك‌جا قايم شدند. ولي جك عين خيالش نبود. جك گفت كه صدا نه مال شير است نه ببر. او گفت كه صداي گاس، سگ توي حياط است؛ و گاس كه ترس ندارد و...