تخفیف ویژه!
کد شناسه :73492

قصه ي اساطير

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب قصه ي اساطير : به نام خداوند جان و خرد كزين برتر انديشه برنگذرد حكايت، داستان، قصه و افسانه همه تعابير و اصلاحاتي هستند كه در ادبيات كهن ما، سابقه و كاركرد داشته‌اند. در مقدمه رستم و سهراب، حكيم ابوالقاسم فردوسي مي‌فرمايد: يكي داستان است پر آب چشم يا بارها مي‌سرايد: ز گفتار دهقان يكي داستان بپيوندم از گفته‌ي باستان در مثنوي مولاناست كه: بشنويد اي دوستان اين داستان... قصه بيان ماجراست و با قصد و پيگيري ارتباط دارد. حكايت عربي‌شده هيستوري و حاكي از ماجرا، خبر و گزارش است و...