تخفیف ویژه!
کد شناسه :73469

تيپ هاي شخصيتي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب تيپ هاي شخصيتي : اين كتاب در نقد يا دفاع از مدل تيپ‌هاي روان‌شناختي يونگ نيست، بلكه بيشتر به شرح و توضيح آن مي‌پردازد. هدف اين كتاب نه ساده‌كردن اين مدل، بلكه شرح‌دادن پيچيدگي‌ها و برخي مفاهيم كاربردي آن است. مدل تيپ‌شناسي يونگ سازو‌كاري براي تحليل شخصيت نيست كه بتوان با آن به خود و ديگران برچسپ زد. همان‌طور كه آدم‌ها براي تعيين موقعيت خودشان در جهان فيزيكي از قطب‌نما استفاده مي‌كنند، مدل تيپ‌شناسي يونگ هم در‌واقع نوعي جهت‌نماي روان‌شناختي است. از اين مدل براي درك و فهم مشكلات فردي و ميان‌فردي استفاده مي‌شود. كتاب‌هاي ديگري نيز برمبناي همين سازوكار تيپ‌شناسي يونگ نوشته شده‌اند؛ ولي تفاوت اين كتاب با بقيه ارتباط تنگاتنگ آن با نظراتي است كه يونگ شرح داده است و...