تخفیف ویژه!
کد شناسه :73461

كتاب اسرار

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب اسرار : اين كتاب ابتدا شما را متقاعد مي‌كند كه واقعاً در ابعاد پنهان زندگي، سرّي نهفته است؛ سپس اين پيام را مي‌رساند كه پيشكش شما در اين راه براي رسيدن به هدف، بايد شور و هيجان باشد. اين پروژه‌اي نيست كه وقتي شما آماده هستيد، به تعويق بيفتد.آمادگي از زماني حاصل مي‌شود كه فراموش مي‌كنيد از خود بپرسيد كي هستيد و هدف از اينجا بودن چيست. متاسفانه بسياري از ما با بي‌توجهي، به هزاران تجربه‌اي مهر پايان مي‌زنيم كه مي?توانند در ادامه راه زندگي‌ما، تغيير‌و‌تحول ايجاد كنند. بسياري از اين تجارب به منظور كارهاي مهم و بزرگي اتفاق مي‌افتد كه مي‌توانند زندگي را به مكاشفه‌اي دائمي بدل سازند، اما ما آنها را انكار مي‌كنيم، از بروزشان جلوگيري و با شك با آن‌ها برخورد مي‌كنيم و...