تخفیف ویژه!
کد شناسه :73439

هاليوود پست مدرن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب هاليوود پست مدرن : نويسنده‌ي كتاب تلاش كرده با تكيه بر نظريات و مفاهيم كليدي جيمسون، به واكاوي سينماي پسامدرني بپردازد. گزينش نمونه فيلم‌هاي آماري گوناگون و متكثر، به نوعي در راستاي ديدگاه تكثرگراي پسامدرن است. اما ذكر چند نكته خالي از فايده نيست. نخست اين‌كه، نويسنده‌ي كتاب براساس يك روايت تماميت‌ساز، در اينجا ماركسيسم، درباره پديده‌اي گريزان از فراروايت‌ها داوري مي‌كند. اين خود نوعي تناقض ايجاد مي‌كند، اگرچه نگره‌ي واسازي پسامدرنيسم وجود تناقض را مي‌پذيرند. نكته‌ي ديگر اين‌كه در نمونه‌هاي آماري او، نشاني از آثار برخي فيلم‌سازان تاثيرگذار پسامدرن مانند گاي‌مدن نيست. فيلم‌هاي بلند داستاني او مملو از نوستالژي براي سبك‌هاي گذشته و حتا استفاده از تمهيدات و ظاهر فيلم‌هاي دوران صامت‌اند و...