تخفیف ویژه!
کد شناسه :73390

جهانگردان ماجراجو

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب جهانگردان ماجراجو : بخشي از كتاب: موتورسيكلت ناتمام سحرگاه هفدهم ماه مه براي ژان، كه در يك تجارت‌خانه موتورسيكلت‌سازي شاگرد بود حادثه‌اي اتفاق افتاد كه زندگي او را به كلي عوض كرد. اين جوان بيست ساله كه قامتي موزون و حركات چابكي داشت، نسبت به سنش داراي هوش و فراست زيادي بود و در هر كاري تصميم مي‌گرفت بدون دغدغه انجام مي‌داد و از هيچ مانع و خطري نمي‌ترسيد. يك روز قبل از اينكه حادثه براي ژان رخ دهد، مكانيسين كارخانه يك دستگاه ترمز موتور به او داده بود كه حاضر نموده به كارخانه بياورد. منزل ژان در كوچه قرار داشت و روزها كه مي‌خواست به كارخانه برود مجبور بود از جنگل انبوهي عبور نمايد و...