تخفیف ویژه!
کد شناسه :73339

هنر مردن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب هنر مردن : دو جستار حاضر در اين كتاب، متن دو سخنراني پل موران هستند كه سال 1932 به مناسبت صد سالگي رمانتيسم ايراد كرده است؛ مكتبي ادبي كه نويسندگان آن بيشتر از ديگران به مرگ يا سپردن خود به مرگ پرداخته‌اند. اما مرگ تاريخي دارد به قدمت زندگي و همچون سايه هم‌پاي انسان است. شايد از اين دست كه موران، در جستار اول سخنراني خود، از (هنر‌مردن) مي‌گويد كه انسان باستان به آن آراسته بود و انسان مدرن از آن بي‌خبر است. مسلماً بحث بر سر دوست‌داشتن مرگ نيست كه هرگز با طبيعت انسان سازگاري ندارد، بلكه صحبت از قبول مرگ به عنوان امري طبيعي و مسلّم است كه در عهد باستان رواج داشته اما، در روزگار مدرن، انسان مغروري كه خود را مركز هستي مي‌پندارد از آن سرباز مي‌زند و...