تخفیف ویژه!
کد شناسه :73339

هنر مردن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب هنر مردن : دو جستار حاضر در این کتاب، متن دو سخنرانی پل موران هستند که سال 1932 به مناسبت صد سالگی رمانتیسم ایراد کرده است؛ مکتبی ادبی که نویسندگان آن بیشتر از دیگران به مرگ یا سپردن خود به مرگ پرداخته‌اند. اما مرگ تاریخی دارد به قدمت زندگی و همچون سایه هم‌پای انسان است. شاید از این دست که موران، در جستار اول سخنرانی خود، از (هنر‌مردن) می‌گوید که انسان باستان به آن آراسته بود و انسان مدرن از آن بی‌خبر است. مسلماً بحث بر سر دوست‌داشتن مرگ نیست که هرگز با طبیعت انسان سازگاری ندارد، بلکه صحبت از قبول مرگ به عنوان امری طبیعی و مسلّم است که در عهد باستان رواج داشته اما، در روزگار مدرن، انسان مغروری که خود را مرکز هستی می‌پندارد از آن سرباز می‌زند و...